Een opdrachtscheidingsblad plaatsen tussen sets kopieën

Als u de modus Sorteren, Sorteren + Verschuiven of Nieten gebruikt, kunt u blanco vellen papier uit een geselecteerde papierlade invoegen om een opgegeven aantal kopieën te scheiden.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Algemeen] → [Instellingen Papieruitvoer].
3.
Druk op [Opdrachtscheiding tussen kopieën].
4.
Druk op [OK] → [Aan].
Selecteer [Uit] als u geen opdrachtscheidingsblad wilt invoegen tussen kopiesets.
Om de papierbron voor de opdrachtscheidingsbladen te wijzigen, drukt u op [Wijzigen] → selecteer de papierbron → druk op [OK].
Om het aantal kopiesets voor het invoegen van een opdrachtscheidingsblad in te stellen, voert u het aantal in met - (numerieke toetsen).

BELANGRIJK
In de volgende gevallen kunt u geen opdrachtscheidingsbladen invoegen tussen kopiesets.
Als u de Roteer 90 graden, Sorteren, Groeperen, Boekje, Rugnieten of Vouwen modus gebruikt.
Als u tabbladpapier gebruikt.
18JC-085