Een opdrachtscheidingsblad invoegen na het verwijderen van papier dat in de stapelaar is vastgelopen

Als u een afdrukopdracht opnieuw start nadat u vastgelopen papier uit de stapelaar hebt verwijderd, kunt u met deze modus een blanco pagina invoegen voor de eerste pagina van elke afdrukopdracht.
Deze modus kan worden ingesteld als de Hogecapaciteitstapelaar-H1 is aangesloten. (Zie "Hogecapaciteitstapelaar-H1.")
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Algemeen] → [Instellingen Papieruitvoer].
3.
Druk op [Taakscheiding na verw. pap.storing stapelaar].
4.
Druk op [OK] → [Aan].
Selecteer [Uit] als u geen opdrachtscheidingsblad wilt invoegen na het verwijderen van papier dat in de stapelaar is vastgelopen.
Om de papierbron voor de opdrachtscheidingsbladen te wijzigen, drukt u op [Wijzigen] → selecteer de papierbron → druk op [OK].
18JC-086