Instellen van de afdrukprioriteit

Een opdracht met een hogere ingestelde prioriteit, kan worden afgedrukt zodra de opdracht die op dat moment wordt verwerkt is voltooid.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Algemeen] → [Afdruk- instellingen].
3.
Druk op [Afdrukprioriteit].
4.
Selecteer de afdrukprioriteit → druk op [OK].
Selecteer [1] voor de functie waaraan u de hoogste afdrukprioriteit wilt geven.
<Kopie> wordt alleen weergegeven als de Duplex Color Image Reader Unit-K1 is aangesloten.
<Overige> wordt gebruikt voor het instellen van de prioriteit voor het afdrukken van rapporten.
PDL-afdrukken afkomstig van MEAP-toepassingen worden meegeteld bij <Printer>.
N.B.
Als voor meerdere functies dezelfde afdrukprioriteit is aangegeven, dan begint het afdrukken met de eerst verwerkte afdrukopdracht.

N.B.
Het afdrukken met prioriteit vindt niet plaats voordat de huidige opdracht is voltooid. Indien de huidige opdracht echter tijdelijk wordt onderbroken, dan kan de opdracht die bij een functie met een hogere ingestelde prioriteit behoort starten, afhankelijk van de instellingen.
18JC-08H