Rapporten uitvoeren met dubbelzijdige afdruk

Voor het afdrukken van rapporten zoals Verzenden TX-rapport en het Communicatie-activiteitenrapport kunt u 2-Zijdig afdrukken aangeven.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Algemeen] → [Afdruk- instellingen].
3.
Druk op [2-Zijdig afdrukken] → [Standaardinst. Afdrukrapport].
4.
Druk op [OK] → [Aan].
Selecteer [Uit] als u niet dubbelzijdig wilt afdrukken.
18JC-08R