Listojen tulostus

Voit tulostaa listan lokeroon tallennetuista tiedostoista.
1.
Paina  → [Tallennetut tiedostot] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → paina [Tulosta lista].
HUOMAUTUS
Vaikka lajittelet tallennettuja tiedostoja painamalla [Nimi] tai [Pvm/Aika], tiedostolista tulostetaan siinä järjestyksessä, jossa tiedostot on tallennettu lokeroon.
3.
Paina [Kyllä].

HUOMAUTUS
Listat on mahdollista tulostaa vain, jos A3, A4 tai A4R (tavallista, uusio-, ohutta, tai värillistä paperia) on asetettu paperilähteeseen, jonka asetus on 'Kyllä' kohdassa [Muu] kohdassa [Paperilähteen autom. valinta Kyllä/Ei] kohdassa [Toiminnon asetukset] (Asetukset/Tallennus). Jos kuitenkin [Huomioi paperityyppi] kohdassa [Kopio] on asennossa 'Kyllä' kohdassa [Paperilähteen autom. valinta Kyllä/Ei], et voi tulostaa paperilähteestä, jolle on määritetty värillinen paperi. (Katso "Paperikasetin automaattinen valinta.")
Seuraavat tiedot tulostetaan: lokeron numero, tiedoston tyyppi, tiedoston nimi, paperikoko, sivumäärä, käyttäjänimi ja päiväys ja aika.
18F1-16F