Alkuperäisen kuvan siirto käyttämällä numeropainikkeita

Tällä toiminnolla voit siirtää koko kuvaa kohtaan jonka määrität numeropainikkeilla - . Voit myös valita siirtosuunnan erikseen asiakirjan etu- ja taustapuolelle.
TÄRKEÄÄ
Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan tulostettaessa lokeroon tallennettua tiedostoa.

1.
Paina  → [Tallennetut tiedostot] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → valitse tiedosto → paina [Tulostus].
3.
Paina [Muuta tulos- tusasetuksia].
4.
Paina [Lisäasetukset] → [Siirto].
5.
Paina [Asetus] kohtaan <Etupuoli> tai <Taustapuoli>.
Jos valitset [Sama kuin etupuolella] kohtaan <Taustapuoli>, käytetään kohtaan <Etupuoli> määritettyä asetusta. Jos valitset [Vastakkainen etupuoleen nähden], etupuolelle asetetut oikean ja vasemman arvot vaihtavat paikkaa taustapuolella.
6.
Syötä siirron kohde numeropainikkeilla - .
Valitse siirron suunta.
Syötä siirron määrä.
Paina [OK].
HUOMAUTUS
Muuttaaksesi syöttämääsi arvoa, valitse siirron suunta → syötä oikea arvo numeropainikkeilla - .
Myös taustapuolen arvot asetetaan automaattisesti valitsemalla [Sama kuin etupuolella] tai [Vastakkainen etupuoleen nähden].
Esimerkkejä: Kun etupuoli on asetettu 50 mm vasempaan ja 100 mm ylöspäin.
Jos valitset [Sama kuin etupuolella]: 50 mm vasempaan ja 100 mm ylöspäin
Jos valitset [Vastakkainen etupuoleen nähden]: 50 mm oikeaan ja 100 mm ylös
Esimerkki: Alkuperäisen kuvan siirto lävistäjän suuntaan:
Paina ylä .
Syötä numeropainikkeilla '10'.
Paina oikea .
Syötä numeropainikkeilla '15'.
7.
Paina [OK] → [Sulje].

TÄRKEÄÄ
Jos käytät Siirto-toimintoa, alkuperäisen kuva saattaa hieman leikkaantua tulosteessa, valitun tiedoston koosta, tulostuspaperin koosta ja määritetystä siirtoetäisyydestä riippuen.
18F1-17H