Sidontareunus

Tämän toiminnon avulla voit tulostaa alkuperäisen koko kuvan siten, että sitä siirretään määritetyn leveyden verran vasemmalle, oikealle, ylös tai alas, jolloin tulosteisiin saadaan sidontareunus. Käytä tätä toimintoa kun teet tulosteita rengaskansioon.
Vasen reunus valittu
Oikea reunus valittu
Yläreunus valittu
Alareunus valittu
TÄRKEÄÄ
Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan tulostettaessa lokeroon tallennettua tiedostoa.

1.
Paina  → [Tallennetut tiedostot] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → valitse tiedosto → paina [Tulostus].
3.
Paina [Muuta tulos- tusasetuksia].
4.
Paina [Lisäasetukset] → [Sidontareunus].
Paperilähteen muuttamiseksi, katso "Paperinvalinta."
5.
Valitse sidontareunuksen paikka.
6.
Paina [Etupuoli] tai [Taustapuoli] → paina [-] tai [+] asettaaksesi vastaavat sidontareunuksen leveydet → paina [OK].
Paina [-] tai [+] asettaaksesi sidontareunuksen leveyden.
HUOMAUTUS
Jos käytät Sidontareunus- ja 2-puolinen tulostus -toimintoja yhdessä ja tulostat tiedoston, jossa on jo sidontareunus, aseta sidontareunus-toiminto vain taustapuolelle.
Jos käytät Sidontareunus- ja 2-puolinen tulostus -toimintoja yhdessä ja tulostat tiedoston, jossa ei ole sidontareunusta, aseta Sidontareunus-toiminto sekä etu- että taustapuolelle.
Jos syötät arvon, joka on muu kuin 0, voit vaihtaa posiitivisen ja negatiivisen sidontareunuksen leveyden välillä painamalla [±].
Esimerkkejä:
(+) 10 → [±] → - 10
- 50 → [±] → (+) 50
7.
Paina [Sulje].
18F1-17K