Valkoisen välin korjaus

Kun kopioidaan tai tulostetaan voimakasvärinen alue heti keskisävyalueen jälkeen, kuvien välissä saattaa ilmetä vaaleita välejä. Voit käyttää tätä toimintoa ehkäisemään valkoiset välit alueiden välissä.
* Valkoinen väli
TÄRKEÄÄ
Tämä toiminto näkyy vain jos paikallinen valtuutettu Canon-jälleenmyyjä on tehnyt tarvittavat asetukset. Vaikka tämä toiminto on näkyvissä, älä anna kenenkään muun kuin järjestelmänvalvojan muuttaa sen asetuksia. Lisätietoja asetusten muuttamisesta, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.

1.
Valitse .
2.
Paina [Säätö/Ylläpito] → [Säädä kuvan laatu] → [Vaaleiden raitojen korjaus].
3.
Muuta asetusarvo painamalla [-] tai [+] muuttaaksesi asetukseksi 1 tai 2 → paina [OK].
Kunkin nimikkeen tiedot ovat alla.
1 ja 2:
Valitse kun haluat ehkäistä vaaleat välit. Jos "1" on valittu asetusarvoksi, voit eliminoida vaaleat raidat tehokkaammin kuin arvolla "2". Kuva saattaa kuitenkin muuttua rosoiseksi tai kuva saattaa vaaleta.
3:
Tämä on oletusasetus. Valitse kun haluat säilyttää alkuperäisen kuvan.
4:
Älä valitse normaalisti. Jos valiset tämän asetuksen, ota yhteys valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
HUOMAUTUS
Jos valitset asetusarvoksi "1" tai "2", kuva saattaa näyttää rosoiselta, vaaleammalta tai raitaiselta. Jos näin tapahtuu, voit ehkä eliminoida valkoisen välin määrittämällä rasterointiasetukset (katso "Rasterointikuvion asetukset"), sen sijaan että määrität valkoisen välin korjauksen. Lisätietoja saat paikalliselta valtuutetulta Canon-jälleenmyyjältä.
4.
Suorita automaattinen värien säätö.
Lisätietoja automaattisesta sävyjen säädöstä, katso "Automaattinen värisävyjen säätö."
TÄRKEÄÄ
Kun olet muuttanut asetukset, muista suorittaa ensin automaattinen värien säätö, ja sen jälkeen väritasapainon säätö, sillä väritasapaino saattaa muuttua epävakaaksi.
18F1-0KJ