Värien säätö tulostuksen aikana

Säilyttääkseen sävyjen, tummuuden ja värien vakauden, laite suorittaa tummuuden säädön sisäisesti tulostuksen aikana. Tunnistin mittaa siirtohihnan useiden arkkien välein tuottaman mittausjäljen tummuuden, suorittaakseen tummuuden säädön. Voit tarvittaessa tihentää tummuuden säätöväliä ylläpitääksesi vakaampaa kuvan laatua.
TÄRKEÄÄ
Tämä toiminto näkyy vain jos paikallinen valtuutettu Canon-jälleenmyyjä on tehnyt tarvittavat asetukset. Vaikka tämä toiminto on näkyvissä, älä anna kenenkään muun kuin järjestelmänvalvojan muuttaa sen asetuksia. Lisätietoja asetusten muuttamisesta, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
Jos tihennät säädön toistumista, kuvan laatu on vakaampi mutta säätöaika saattaa kasvaa ja tulostusnopeus saattaa vastaavasti hidastua.

1.
Valitse .
2.
Paina [Säätö/Ylläpito] → [Säädä kuvan laatu] → [Sävytyksen säätö tulostettaessa].
3.
Paina [Käytä huolto- tila-aset.] → [OK].
Lisätietoja huoltotilan asetusten muuttamisesta, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
Paina [Käytä vakioasetuksia] jos haluat palauttaa säädön oletustiheyden.
18F1-0KU