Käpristymän korjaustason säätö kussakin paperikasetissa

Tällä toiminnolla voit säätää käpristymän korjaustasoa kullekin paperilähteelle.
Käpristymän korjaustaso säädetään paperin ominaisuuksia vastaavaksi. Jos paperin käpristymää ei korjata oikein, voit manuaalisesti säätää korjaustasoa ympäristön ja paperin ominaisuuksien mukaan, kuten esimerkiksi paperin kosteus.
Voit muuttaa käpristymän korjauksen tason vastaamaan paperin ominaisuuksia.
Paperin käpristymistä voi vähentää säätämällä paperia vastakkaiseen suuntaan. Tee testikopiot tai -tulosteet paperille, jota olet säätänyt tarkistaaksesi käpristymän korjauksen tason.
TÄRKEÄÄ
Jos säädät käpristymän korjaustasoa kohdassa [Paperityypin hallinta-asetukset] kohdassa [Yleisasetukset], muista palauttaa tilan arvoksi '0'. (Katso "Katsaus tähän toimintoon.")
Huomaa, että tämä ominaisuus saattaa vaikuttaa paperin syöttöön. Koska suuri arvon lisääminen saattaa aiheuttaa paperitukoksia, on suositeltavaa säätää arvoja pienin askelin.
HUOMAUTUS
Paperin tila, kuten kosteus, saattaa vaihdella niiden olosuhteiden mukaan, joissa paperia säilytetään. Jos paperin tila poikkeaa normaalista, voit säätää käpristymän korjaustasoa yksilöllisesti eri paperilähteille.

1.
Valitse .
2.
Paina [Säätö/Ylläpito] → [Säätötoiminto] → [Käpristymän korjaus joka paperikasetissa].
3.
Valitse paperilähde, jonka käpristymän korjaustasoa haluat muuttaa → paina [Asetus].
4.
Paina [-] tai [+] kohdassa <Luov.teksti ylös (Käänt.)> tai <Luovutusteksti alas (Tav.)> korjataksesi käpristymän korjaustason.
5.
Paina [OK].
HUOMAUTUS
Tarkista paperin kihartuman suunta asettamalla paperi luovutustasolle siihen suuntaan, jossa se luovutetaan.
Säädä käpristymän korjaustasoa vastakkaiseen suuntaan kuin tulostettu paperi.
Tulostetun paperin käpristymissuunta
Korjauksen suunta
Kun paperi käpristyy ylöspäin
Käpristymä alaspäin (Paina [-])
Kun paperi käpristyy alaspäin
Käpristymä ylöspäin (Paina [+])
18F1-0L8