Merkkien syöttäminen USB-näppäimistöllä

Jos kytket laittee USB-porttiin USB-näppäimistön, voit syöttää merkkejä näppäimistöllä sen sijaan että käyttäisit kosketusnäytön painikkeita.
Kun näppäimistön ikkuna näkyy kosketusnäytössä, USB-näppäimistöllä syötetyt merkit näkyvät kosketusnäytössä.
Vaikka USB-näppäimistö on kytketty, voit käyttää myös kosketusnäytön painikkeita ja käyttöpaneelin numeropainikkeita - . Tietoja merkkien syöttämisestä kosketusnäytössä, katso "Merkkien kirjoittaminen kosketusnäytön painikkeilla."
Merkkien syöttäminen USB-näppäimistöllä eroaa kosketusnäytön käyttämisestä seuraavalla tavalla:
USB-näppäimistöllä voit syöttää vain ASCII-merkkejä. Voit käyttää myös välilyöntipainiketta ja nuolipainikkeita.
Syöttötapaa ei tarvitse vaihtaa kosketusnäytön Syöttötapa-pudotusvalikosta, kun syötät merkkejä, jotka eivät näy USB-näppäimistön kosketusnäytössä.
Kun syöttötavan pudotusvalikko näkyy kosketusnäytössä, et voi syöttää merkkejä USB-näppäimistöllä.
Voit syöttää isot kirjaimet pitämällä USB-näppäimistön Vaihto-painiketta samanaikaisesti alaspainettuna. Vaikka painaisit kosketusnäytössä [Siirto], USB-näppäimistöllä syötetyt kirjaimet eivät ole isoja.
USB-näppäimistön Enter-painiketta käytetään vain rivinvaihtojen tekemiseen. Vaikka käyttäisit USB-näppäimistöä, sinun on painettava kosketusnäytössä [OK] kun olet lopettanut merkkien syöttämisen.
Painikkeet, jotka eivät näy kosketusnäytön näppäimistössä, kuten Delete, End, Tab, Esc ja numeropainikkeet sekä toimintopainikkeet, eivät ole käytettävissä USB-näppäimistössä.
Merkkien syöttöääni USB-näppäimistöä käytettäessä voidaan muuttaa asettamalla ääni, joka kuuluu kun merkkejä syötetään kosketusnäytön näppäimistöllä. Tietoja ääniasetuksista, katso "Ääniasetukset."

TÄRKEÄÄ
Älä aseta USB-näppäimistön liitintä vinottain USB-porttiin. Jos asetat sen vinottain, tai jos käytät liitintä jonka muoto ei vastaa USB:n vaatimuksia, USB-portti voi vahingoittua.
Jotkut USB-näppäimistöt eivät ehkä toimi oikein, kuten alla on kuvattu.
Käytä hyvälaatuista USB-näppäimistöä.
HUOMAUTUS
USB-näppäimistöä käytettäessä [Käytä MEAP-ajuria USB-syöttölaitteille] on asetettava asentoon 'Ei' kohdassa [USB-asetukset] kohdassa [Yleisasetukset] (Asetukset/Tallennus). (Katso "MEAP-ajurin käyttö USB-syöttölaiteyhteyksiin.")
USB-näppäimistön voi poistaa milloin hyvänsä.
18F1-015