Syöttölaite

Käytä syöttölaitetta kun haluat kopioida useita alkuperäisiä samalla kerralla. Aseta alkuperäiset syöttölaitteeseen ja paina . Laite syöttää alkuperäiset automaattisesti valotuslasille ja skannaa ne. Kaksipuoliset alkuperäiset voidaan myös skannata kaksipuolisina asiakirjoina.
Seuraavatyyppisiä alkuperäisiä voi asettaa syöttölaitteeseen:
Paino:
Yksipuolinen skannaus: 38–220 g/m2
Kaksipuolinen skannaus: 50 to 220 g/m2
(Jos kuitenkin teet väriskannauksen, 64 - 220 g/m2 paperia voi kuitenkin käyttää sekä yksi- että kaksipuolisessa skannauksessa.)
Koko: A3, A4, A4R, A5, A5R
Tason kapasiteetti: 300 arkkia paperia (80 g/m2)
TÄRKEÄÄ
Ohuet alkuperäiset saattavat rypistyä kuumissa ja kosteissa olosuhteissa.
Jos skannaat pitkiä alkuperäisiä, joiden leveys on 432 mm - 630 mm, Kaksipuolinen värikuvanlukija K1:llä, Alkuperäisten luovutustason lisätasoa ei tulisi vetää ulos jotta skannatut alkuperäiset eivät rypistyisi.
Tue tässä tapauksessa alkuperäisiä kädellä kun syötät ja luovutat paperia.
Älä aseta syöttölaitteeseen seuraavantyppisiä alkuperäisiä:
Repeytyneitä tai rei'itettyjä alkuperäisiä
Erittäin kihartuneita tai taittuneita alkuperäisiä
Niputettuja tai nidottuja alkuperäisiä
Jäljennöspapereita tai muita alkuperäisiä, joiden syöttö saattaa olla vaikeaa
Piirtoheitinkalvoja ja muita läpinäkyviä alkuperäisiä
Suorista aina alkuperäisissä mahdollisesti olevat taitokset ennen kuin asetat paperit paperikasettiin.

1.
Säädä liukuohjaimet vastaamaan alkuperäisten kokoa.
2.
Aseta alkuperäiset huolellisesti alkuperäisten syöttötasolle kopioitava puoli ylöspäin.
Aseta alkuperäiset syöttölaitteeseen niin pitkälle kuin ne menevät, kunnes Alkuperäinen asetettu -ilmaisin syttyy.
* Alkuperäinen asetettu -imaisin
Jo luovutustasolla tunnistetaan skannattuja alkuperäisiä kun asetat alkuperäisiä Kaksipuolinen värikuvanlukija K1:een, Alkuperäisten luovutuksen ilmaisin vilkkuu tietyn ajan. Jos näin käy, poista alkuperäisten luovutustasolle jääneet alkuperäiset välttääksesi paperitukokset.
* Alkuperäisten luovutuksen ilmaisin
Jos alkuperäisten skannausalueella havaitaan likaa kun alkuperäiset on asetettu syöttölaitteeseen, näytölle tulee kehotus skannausalueen puhdistamiseen. Vaikka kopioihin saattaa tulla naarmuja, voit jatkaa asiakirjojen skannausta painamalla [Sulje]. Ohjeet alkuperäisten skannausalueen puhdistamiseksi, katso "Scanned Originals Become Dirty (Manual Feeder Cleaning)."
Huomio
Älä työnnä käsiäsi alkuperäisten syöttötasolla olevaan rakoon, sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
TÄRKEÄÄ
Älä pudota alkuperäisten syöttötasolle liittimiä tai muita esineitä.
Älä lisää tai poista alkuperäisiä skannauksen aikana.
Kun skannaus on valmis, poista alkuperäiset alkuperäisten luovutusalueelta välttääksesi paperitukoksia. (Kun käytössä on Kaksipuolinen värikuvanlukija K1, Alkuperäisten luovutus -ilmaisin vilkkuu määrätyn ajan kun skannaus on valmis.)
* Alkuperäisten luovutusalue
Älä aseta mitään ylimääräistä alkuperäisten luovutusalueelle, sillä alkuperäiset saattavat vaurioitua jos teet niin.
HUOMAUTUS
Kun suurennat A4 alkuperäisen A3 paperille, aseta alkuperäinen vaakasuuntaisesti.
Skannatut alkuperäiset tulevat alkuperäisten luovutusalueelle siinä järjestyksessä, jossa ne on syötetty syöttölaitteeseen.
Voit asettaa syöttölaitteeseen erikokoisia alkuperäisiä samanaikaisesti, jos asetat Erikokoiset alkuperäiset -toiminnon. Lisätietoja löydät seuraavista oppaista:
Erikokoiset alkuperäiset Skannaa ja tallenna
Erikokoiset alkuperäiset Skannaa ja lähetä

TÄRKEÄÄ
Rajoita syöttökertojen määrä enintään 30 kertaan (määrä vaihtelee alkuperäisen tyypin ja laadun mukaan). Jos sama alkuperäinen on syötetty syöttölaitteeseen useita kertoja, alkuperäinen saattaa taittua tai rypistyä, jolloin sen syöttäminen ei onnistu.
Jos syöttölaitteen rullat ovat likaantuneet kun lyijykynällä tehtyjä alkuperäisiä on skannattu, suorita syöttölaitteen rullien puhdistus. (Katso "Routine Cleaning.")
18F1-01A