LÄHETYSRAPORTTI

Tämä raportti voidaan tulostaa automaattisesti sen jälkeen kun asiakirjat on lähetetty. Voit myös määrittää Lähetysraportin tulostumaan vain silloin, kun lähetys epäonnistui ja asettaa laitteen tulostamaan raporttiin osan asiakirjan ensimmäisestä sivusta muistuttamaan asiakirjan sisällöstä.
Faksitoiminnon käyttämiseen tarvitaan lisävarusteita. Tietoja Faksitoiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
Alla on kuvattu raporttiin tulostettavat nimikkeet ja niiden kuvaukset.

TYÖNRO

Nelinumeroinen luku, joka annetaan asiakirjalle lähetyksen yhteydessä, tulostuu.

OSASTOKOODI

Jos Osastokoodien hallinta on asetettu, Osastokoodi tulostetaan.

AL.AIKA

Päivämäärä ja aika (24 tunnin muodossa), jolloin asiakirjan lähetys alkoi.

ARKKIA

Lähetettyjen sivujen lukumäärä tulostuu.

TIEDOSTONIMI

Lähetysasetusten yhteydessä asiakirjalle annettu nimi tulostetaan.

LÄHETYS EPÄTÄYD.

Jos lähetys on keskeytynyt, vastaanottajan nimi ja osoite tulostetaan.

LIIKENNÖINTI OK

Jos lähetys on onnistunut, vastaanottajan nimi ja osoite tulostetaan.

HÄIRIÖ

Jos lähetyksessä ilmenee virhe, vastaanottajan nimi ja osoite tulostetaan.
HUOMAUTUS
Jos kuvaa ei ole liitteenä, <TX IMAGE SET NOT TO DISPLAY> näkyy otsakkeen alla.
Jos lähetystä ei suoritettu vastaanottajan puuttumisen, peruutuksen tai virheen vuoksi, tulostetaan "---".
Jos kenttä ylittää näyttökapasiteetin, vain näytölle mahtuvat merkin tulostetaan.
Lista faksi-, s-posti, I-faksi, tiedostopalvelin ja lokerolähetyksistä tulostetaan Lähetysraporttiin. Jos kuitenkin <Läh.raportti kuvalla> on asennossa 'Kyllä', ja asiakirja on lähetetty käyttämällä Salattu PDF -tilaa, alkuperäistä ei näytetä.

Lähetysraportin tulostaminen

1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Lähetä] → [Yleiset asetukset].
3.
Paina [Lähetysraportti].
4.
Paina [Vain virhetilassa] tai [Kyllä].
Valitse [Ei] jos et halua tulostaa sitä.
Jos haluat tulostaa osan lähetetystä asiakirjasta Lähetysraporttiin, valitse [Kyllä] kohtaan <Läh.raportti kuvalla>
Jos haluat tulostaa mallin asiakirjasta, paina [Kyllä] kohtaan <Värilähetysarportti kuvalla>.
HUOMAUTUS
Vaikka <Läh.raportti kuvalla> on asennossa 'Kyllä', lähetetyn asiakirjan sisältöä ei tulosteta raporttiin jos asiakirja on lähetetty käyttämällä Salattu PDF -toimintoa.
5.
Paina [OK].

HUOMAUTUS
Jos Etäfaksitoiminto on aktivoitu, faksilähetysten tulokset tulostetaan. Tämän lisäksi Faksin lähetysraportti tulostetaan Lähetysraportin kanssa, jos [Faksilähetysraportti] kohdassa [Toiminnon asetukset] (Asetukset/Tallennus) on asennossa 'Vain virhe' tai 'Kyllä'. (Katso "FAKSIN LÄHETYSRAPORTTI/FAKSIN VIRHEVAST.RAPORTTI.")
18F1-02R