OSOITELISTAT

Voit manuaalisesti tulostaa valitun Osoitelistan milloin hyvänsä.
Faksitoiminnon käyttämiseen tarvitaan lisävarusteita. Tietoja Faksitoiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
Alla on kuvattu listaan tulostettavat nimikkeet ja niiden kuvaukset.

VASTAANOTTAJAN NIMI

Määritetyn vastaanottajan nimi tulostetaan.
Kun tulostat pikavalinnan tiedot, pikavalintapainikkeen numero tulostuu ensimmäiselle riville.

LUOKKA

Määritetyn vastaanottajan luokka (lähetystapa) tulostetaan.

VASTAANOTT. OS./NRO

Jos luokka on "FTP," "SMB," tai "WebDAV" (tiedostopalvelin):
Isäntänkoneen tulostetaan ensimmäiselle riville ja kansion polku toiselle riville.
Jos luokka on "LOKERO":
Tulostaa lokeron numeron.
Jos luokka on "I-FAKSI" tai "S-POSTI":
I-faksiosoite tai sähköpostiosoite tulostetaan.
Jos luokka on "FAKSI":
Faksinumero tulostetaan ensimmäiselle riville ja aliosoite toiselle riville jos se on määritetty.
Jos luokka on "RYHMÄ":
Ryhmään tallennetut vastanottajat tulostuvat listana toiselta riviltä alaspäin.
Jos tiedostopalvelin on tallennettu ryhmäosoitteeseen, mitään muita tietoja ei tallenneta toiselle riville.
HUOMAUTUS
Lista faksi-, s-posti-, I-faksi, tiedostopalvelin- ja ryhmävastaanottajista tulostetaan Osoitelistoihin.

Osoitelistojen tulostaminen

1.
Valitse .
2.
Paina [Aseta vastaanottaja] → [Osoitelistat].
3.
Valitse yksi osoitelistoista 1 - 10 tai [Pikavalinta] → paina [Tulosta lista].
4.
Paina [Kyllä].
5.
Paina [Sulje].

TÄRKEÄÄ
Vaikka [Osoitekirjan hakunumeroinnin hallinta] kohdassa [Aseta vastaanottaja] (Asetukset/Tallennus) on asennossa 'Kyllä', kaikki valitussa osoitelistassa olevat vastaanottajat (mukaanlukien saantinumerolla tallennetut) tulostetaan Osoitelistoihin.
18F1-031