Käsittelyohjeita

Älä yritä purkaa laitetta tai muuttaa sen rakennetta.

Laitteen sisäosissa on alueita, joissa on hyvin korkea jännite. Ole varovainen kun tutkit laitteen sisäosia. Älä suorita mitään tarkistuksia, joita ei ole mainittu laitteen käyttöoppaissa.

Älä roiskuta nestettä tai pudota mitään vieraita esineitä, kuten paperiliittimiä tai niittejä laitteen sisään. Jos vieras esine joutuu kosketuksiin laitteen sisällä olevien sähköisten osien kanssa, siitä saattaa aiheutua lyhytsulku, jonka seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä tai savua, katkaise virta välittömästi päävirtakytkimestä, irrota virtajohto seinäpistokkeesta ja ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään. Laitteen käyttäminen tässä tilassa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran. Jätä pistorasian ympärille tyhjää tilaa, jotta virtajohdon irrottaminen aina tarvittaessa on mahdollista.

Älä katkaise päävirtaa tai avaa etuovia kun laite on toiminnassa. Tämä saattaa aiheuttaa paperitukoksen.

Älä käytä laitteen läheisyydessä herkästi syttyviä suihkeita, kuten sprayliimaa. Ne saattavat syttyä leimahtaen.

Normaalissa käytössä tämä laite kehittää pienen määrän otsonia. Herkkyys otsonille vaihtelee, mutta laitteen kehittämä määrä on vaaraton. Otsonin määrä saattaa olla selvemmin havaittavissa, kun tulostetaan suuria kopiomääriä yhtäjaksoisesti, etenkin jos huoneen ilmanvaihto on riittämätön. On suositeltavaa huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta työviihtyvyyden takia tiloissa, joissa laitetta käytetään. Älä myöskään asenna tätä laiteta paikkoihin, joissa se puhaltaa ilmaa suoraan henkilöitä kohti.

Paina turvallisuussyistä kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, kuten yön aikana. Katkaise virta turvallisuussyistä myös päävirtakytkimestä ja irrota virtajohto pistorasiasta jos laitetta ei käytetä hyvin pitkään aikaan, esimerkiksi lomien aikana.

Käytä USB-kaapelia, jonka pituus on alle kolme metriä.

Laitteesta juuri tullut paperi voi olla kuumaa. Ole varovainen poistaessasi paperit luovutustasolta tai kohdistaessasi papereita. Paperin koskettaminen heti sen tultua laitteesta saattaa aiheuttaa lieviä palovammoja.

18F1-003