Työ valmis -ilmoitus

Tällä toiminnolla voit pyytää laitteelta s-posti-ilmoituksen kun nykyinen kopiotyö on valmis. Tämä on erityisen käyttökelpoista, kun odotat ison kopiotyön valmistumista.
TÄRKEÄÄ
Voidaksesi asettaa [Työ valmis -ilmoitus] -toiminnon, sinun on ensin tallennettava sähköpostiosoitteesi Osoitekirjaan. (Katso "S-postiosoitteen tallentaminen.")

1.
Paina → [Kopio].
2.
Paina [Lisäasetukset] → [Työ valmis -ilmoitus].
3.
Valitse työ valmis -ilmoituksen vastaanottaja → paina [OK] → [Sulje].
Jos valitset vastaanottajan joka on tallennettu saantinumerolla, paina [Hakunumero] → syötä numero numeropainikkeilla - . Jos painat [Ei numeroa], näytetään vain vastaanottajat, jotka on tallennettu ilman saantinumeroa.
HUOMAUTUS
Avataksesi [Hakunumero] -näytön, aseta [Osoitekirjan hakunumeroinnin hallinta] asentoon 'Kyllä'. (Katso "Osoitekirjan asettaminen.")
18F1-0XX