Vastaanottajien määrittäminen käyttämällä Osoitekirjaa (Paikallinen)

Voit hakea ja määrittää osoitteita jotka on tallennettu tämän laitteen osoitekirjaan.
1.
Paina  → [Faksi] → [Osoitekirja].
2.
Valitse vastaanottaja → paina [OK].
Voit määrittää myös useita vastaanottajia.
Ohjeet Osoitekirjaan tallennettujen vastaanottajien hakemisesta, katso "Osoitekirjan ikkuna."
Jos valitset vastaanottajan joka on tallennettu saantinumerolla, paina [Hakunumero] → syötä numero numeropainikkeilla - . Jos painat [Ei numeroa], näytetään vain vastaanottajat, jotka on tallennettu ilman saantinumeroa.

HUOMAUTUS
Voit peruuttaa valitun vastaanottajan valitsemalla ko. vastaanottajan uudelleen.
Paikallisen osoitekirjan data voidaan tallentaa ja tuoda käyttämällä Etäkäyttöliittymää. (Katso "Loading Settings Information (Import Individually).")
Jos valitset vain yhden vastaanottajan, paina lähettääksesi Osoitekirjan ikkunasta.
18F1-0YK