Faksinumeroiden tallentaminen

1.
Paina  → [Faksi] → [Osoitekirja].
2.
Paina [Tall./Muokkaa].
3.
Paina [Tall. uusi vast.ottaja].
4.
Valitse [Faksi].
5.
Paina [Nimi].
6.
Syötä faksin vastaanottajan nimi → paina [OK].
HUOMAUTUS
Ensimmäistä nimeen syöttämääsi merkkiä käytetään osoiteluettelon lajitteluun kun painat sellaisia Osoitekirjan ikkunan painikkeita, kuten [ABC], [DEF] ja [GHI]. Jos painat [Haku nimellä] Osoitekirjan ikkunassa, avauttuu ikkuna Osoitekirjan haun tarkentamista varten.
7.
Paina pudotusvalikkoa → valitse osoitelista Osoitelistoista 1 - 10.
Osoitelistat ovat helppo tapa luokitella vastaanottajat.
8.
Syötä vastaanottajan faksinumero - (numeropainikkeilla), ja .
Ohjeet tämän toimenpiteen suorittamiseksi Faksinäytöstä, katso "Faksin perustoimintonäyttö."
TÄRKEÄÄ
Taukoa tai välilyöntiä ei voi syöttää numeron alkuun.
HUOMAUTUS
Numeron loppuun syötettävän tauon pituus on aina 10 sekuntia.
Paina [Aseta tiedot] asettaaksesi aliosoitteen, salasanan, ECM-lähetyksen, lähetysnopeuden ja kaukolinjan. Jos laitteeseen on asennettu useita linjoja, voit myös valita lähetyksessä käytettävän linjan.
Paina [Aseta tiedot].
Syötä [Aliosoite] ja [Salasana] → määritä asetukset.
[Aliosoite]/[Salasana]:
Paina [Aliosoite]/[Salasana] → syötä aliosoite/salasana painikkeilla - (numeropainikkeet), ja .
Paina [Vahvista] → syötä vastaanottajan salasana uudelleen → paina [OK].
Jos vastaanottaja ei ole määrittänyt aliosoitteen salasanaa, sen syöttäminen ei ole tarpeen.
Lisää välilyönti painamalla [Välilyönti].
Poista viimeksi syötetty numero painamalla [Askelpalaut.].
<Lähetysnopeus>:
Paina <Lähetysnopeus> -pudotusvalikkoa → valitse asetus kohtaan <Lähetysnopeus>.
Jos asiakirjasi lähetyksen alkaminen kestää kauan, puhelinlinjasi saattaa olla heikkolaatuinen. Valitse alempi nopeus. Voit valita [33600 bps], [14400 bps], [9600 bps] tai [4800 bps].
<Valitse linja>:
Paina <Valitse linja> -pudotusvalikkoa → valitse linja.
Tietoja käytettävän linjan valinnasta, katso "Puhelinlinjan valitseminen faksia lähetettäessä."
<Kaukolinja>:
Paina <Kaukolinja> -pudotusvalikkoa → valitse haluamasi asetus.
Valitse [Kaukolinja (1)] jos liikennöinti keskeytyy usein häiriöön kaukolinjayhteyksillä (kun valitset vastaanottajan Osoitekirjasta). Jos ongelma ei häviä, kokeile valitsemalla [Kaukolinja (2)] tai [Kaukolinja (3)].
<ECM-lähetys>:
Paina [Kyllä] tai [Ei].
TÄRKEÄÄ
Jos haluat liittää aliosoitteen lähetettävään asiakirjaan, varmista että vastaanottajan laite tukee ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector) standardia aliosoitetoimintoa. (Katso "Lähettäminen aliosoitteella.")
9.
Paina [OK].
Jos käytät Hakunumeroiden hallintaa Osoitekirjalle, suorita seuraava toiminto.
Paina [Seuraava] → [Hakunumero] → [Hakunumero].
Syötä numero numeropanikkeilla - → paina [Vahvista].
Syötä numero uudelleen numeropainikkeilla → paina [OK] → [OK].
10.
Paina [Sulje] → [OK].
18F1-100