Kuvan terävyyden säätäminen

Voit säätää terävyyttä skannataksesi tekstiä ja viivoja terävämmällä kontrastilla. Voit myös vähentää mm. tulostetujen valokuvien rasteripisteiden terävyyttä skannataksesi pehmeämmän kuvan.
Pieni
Jos skannaat alkuperäisen, joka sisältää rasteroituja kuvia, kuten painettuja kuvia, moiré-efekti (läikehtivä aaltokuvio) saattaa ilmetä. Tällaisessa tapauksessa voit vähentää moiré-efektiä käyttämällä asetusta [Vähän].
Pieni on asetettu
Pieni ei asetettu
Suuri
Tämä asetus vahvistaa alkuperäisen kuvan reunoja, jolloin himmeä tai heikko teksti toistuu terävämmin. Tämä asetus sopii erityisesti sinikopioiden ja lyijykynäpiirrosten skannaukseen.
Suuri asetettu
Suuri ei ole asetettu
1.
Paina → [Faksi].
2.
Määritä vastaanottaja → paina [Lisäasetukset] → [Tarkkuus].
3.
Säädä terävyyttä → paina [OK] → [Sulje].
Tekstin tai viivojen selkeään skannaukseen asetuksen tulisi olla suuntaan [Suuri]. Kuvien tai muiden harmaasävyjä sisältävien alkuperäisten skannauksessa tulisi käyttää asetusta suunnassa [Vähän].

TÄRKEÄÄ
Asetus [Tarkkuus] ei ole käytettävissä kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät.
Alkuperäisen tyypiksi on asetettu Teksti
Tarkkuudeksi on asetettu 200 x 100 dpi
Muuta asetukset jos haluat aktivoida [Tarkkuus]-toiminnon.
18F1-10H