Siirtymän korjauksen säätö

Jos haluat muuttaa siirtymän korjausta vihkon kullekin sivulle, säädä siirtymän korjauksen leveys tallennetulle muokatulle paperityypille.
HUOMAUTUS
Lisätietoja siirtymästä, katso "Vihkotila" kohdassa "Kopiointi" ja "Vihkotila" kohdassa "Tallennetut tiedostot."
Tähän tilaan asetettua arvoa käytetään oletusarvona automaattiselle siirtymän korjaukselle Vihkonidonta-tilassa.

1.
Valitse .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset].
3.
Valitse listasta paperityyppi jota haluat muokata → paina [Tiedot/Muokkaa].
4.
Paina [Muuta] kohtaan <Säädä siirtymän korjaus>.
5.
Paina [] tai [] säätääksesi korjauksen leveyden → [OK].
6.
Paina [OK].
18F1-0HU