Paperinerotustuuletuksen säätö ennen kiinnitystä

Jos paperitukoksia ilmenee usein tai luovutettu paperi on ryppyistä tai aaltoilevaa, ongelma on ehkä korjattavissa lisäämällä paperin tuuletustasoa ennen kiinnitystä.
TÄRKEÄÄ
Tämä toiminto näkyy vain jos paikallinen valtuutettu Canon-jälleenmyyjä on tehnyt tarvittavat asetukset. Vaikka tämä toiminto on näkyvissä, älä anna kenenkään muun kuin järjestelmänvalvojan muuttaa sen asetuksia. Lisätietoja asetusten muuttamisesta, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.

1.
Valitse .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset].
3.
Valitse listasta paperityyppi jota haluat muokata → paina [Tiedot/Muokkaa].
4.
Paina [Muuta] kohtaan <Säädä pap. siirron tuuletusta ennen kiinnitystä>.
5.
Paina [+] asettaaksesi tuuletuksen tason → [OK].
HUOMAUTUS
On suositeltavaa lisätä arvoa askel kerrallaan ja tarkistaa aina välilä tuuletuksen taso.
6.
Paina [OK].
18F1-0HY