Kuvan zoomaussuhteen säätö

Paperityypistä riippuen, kiinnitysyksikön kehittämä lämpö saattaa aiheuttaa paperin lievää laajenemista tai kutistumista. Jos näin käy, myös kuvat saattavat vastaavasti suurentua tai pienentyä. Tällä toiminnolla voit asettaa kuvan zoomaussuhteen jokaiselle paperille, tai suurentaa pienentynyttä kuvaa vastaamaan paperin toisella puolella olevan kuvan zoomaussuhdetta. Voit säätää kuvan zoomaussuhteen joko syöttämällä suurennus/pienennyssuhteen, tai syöttämällä testisivun arvon, jonka olet mitannut manuaalisesti.
1.
Valitse .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset].
3.
Valitse listasta paperityyppi jota haluat muokata → paina [Tiedot/Muokkaa].
4.
Paina [Muuta] kohtaan <Säädä kuvan paikka>.
5.
Paina [Älä käytä skanneria].
6.
Paina [Testituloste].
7.
Syötä tehtävien testisivujen määrä → paina [Seuraava].
HUOMAUTUS
Jos kuvan paikka vaihtelee suuresti, korjauksen tarkkuus paranee tulostamalla useita testisivuja ja käyttämällä mitatun pituuden keskiarvoa.
8.
Valitse paperilähde joka sisältää muokatun paperikoon → paina [Aloita tulostus].
Testisivu tulostuu.
9.
Palaa <Säädä kuvan paikka> -ikkunaan → aseta zoomaussuhde.
Jos syötät suurennus/pienennyssuhteen (%):
Aseta suurennus/pienennyssuhde (%) kohtaan <Zoomaus (f)> ja <Zoomaus (d)> <Säädä kuvan paikka> -ikkunassa → paina [OK].
<Zoomaus (f)>:
Suurentaa tai pienentää kuvaa syöttösuunnassa syötetyn arvon verran.
<Zoomaus (d)>:
Suurentaa tai pienentää kuvaa syöttösuuntaan nähden poikittaisesti syötetyn arvon verran.
Jos tarpeen, tulosta uusi testisivu ja tarkista korjauksen määrä.
Jos syötät testisivun arvon, jonka olet mitannut manuaalisesti:
Mittaa 'f' ja 'd' -merkkien pituudet testisivulla manuaalisesti.
Oletusarvo: f = 360,0 mm, d = 250,0 mm
HUOMAUTUS
Jos tulostat testisivun paperille, joka on pienempää kuin 270 mm x 380 mm, et pysty mittaamaan 'f'-merkin:n ja 'd'-merkin pituutta, sillä koko kuvaa ei voi tulostaa paperille. Jos näin käy, laske suurennus/pienennysprosentti vertaamalla mitattua 'f/2' ja 'd/2' -pituutta oletusarvoihin (f/2: 180 mm, d/2: 125 mm). Säädä zoomaussuhde käyttämällä laskemaasi prosenttia.
Paina [Säädä käyttäen testisivua].
Syötä testisivun pituus sekä etu- että taustapuolella → paina [OK].
Jos esimerkiksi [F]:n mitattu pituus on 360,4 mm, syötä 360,4. Erotus oletuspituuteen verrattuna (0,4 mm tässä tapauksessa) pienennetään automaattisesti, jolloin kuva tulostetaan oikeaan kokoon.
[F]:
Syötä merkin 'f' mitattu pituus testisivulla.
[D]:
Syötä merkin 'd' mitattu pituus testisivulla.
Jos tarpeen, tulosta uusi testisivu ja tarkista korjauksen määrä.
10.
Paina [OK].
18F1-0J4