Vihkonidonnan sijainnin säätäminen

Jos huomaat että paperin taitteet eivät ole täsmälleen vihkon keskellä, voit korjata virheen säätämällä muokatun paperityypin vihkonidonnan sijaintia.
Tämä toiminto on käytettävissä vain jos Vihkoviimeistelijä W1 PRO tai Vihkoviimeistelijä T1 on asennettu. (Katso "Nitova viimeistelijä W1 PRO/Vihkoviimeistelijä W1 PRO/Puncher Unit-BT1/Rei'itysyksikkö BU1" ja "Nitova viimeistelijä T1/Vihkoviimeistelijä T1/Ulkoinen 2/4-reiän rei'ittäjä C1/Ulkoinen 4 reiän rei'ittäjä C1.")
TÄRKEÄÄ
Tämä toiminto näkyy vain jos paikallinen valtuutettu Canon-jälleenmyyjä on tehnyt tarvittavat asetukset. Vaikka tämä toiminto on näkyvissä, älä anna kenenkään muun kuin järjestelmänvalvojan muuttaa sen asetuksia. Lisätietoja asetusten muuttamisesta, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
Jos Vihkoviimeistelijä W1 PRO on asennettu, voit säätää sekä nidontakohtaa että taiton paikkaa.
Jos haluat säätää sekä nidontakohtaa että taiton paikkaa, säädä nidontakohta ensin, ja sen jälkeen taiton paikka. Taiton paikan säätäminen, katso "Vihkonidonnan taiton paikan säätö."
Jos sekä nidontakohta että taiton paikka ovat paperin keskellä nidontakohdan säädön jälkeen, taiton paikan säätö ei ole tarpeen.

1.
Valitse .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset].
3.
Valitse listasta paperityyppi jota haluat muokata → paina [Tiedot/Muokkaa].
4.
Paina [Muuta] kohtaan <Muuta taiton/nid. paikkaa>.
5.
Paina [] tai [] säätääksesi vihkonidonnan paikkaa → [OK].
Jos haluat siirtää vihkonidonnan sijaintia suoraan kohti tulostuspintaa, lisää asetusarvoa.
Jos haluat siirtää vihkonidonnan sijaintia vasemmalle kohti tulostuspintaa, vähennä asetusarvoa.
6.
Paina [OK].
18F1-0JL