Kiinnitysnopeuden säätäminen

Kun käytetään pitkiä alkuperäisiä, kostunutta paperia tai ohutta paperia, tulostettu kuva saattaa olla vääristynyt paperinsyötön ongelmien vuoksi. Jos näin käy, voit parantaa paperin rypistymistä ja käpristyneitä reunoja säätämällä kiinnityksen nopeutta.
TÄRKEÄÄ
Koska suuri arvon lisääminen saattaa aiheuttaa paperitukoksia ja heikentää kuvanlaatua paperityypin ja kuvan mukaan, on suositeltavaa säätää arvoja pienin askelin.
Tämä toiminto näkyy vain jos paikallinen valtuutettu Canon-jälleenmyyjä on tehnyt tarvittavat asetukset. Vaikka tämä toiminto on näkyvissä, älä anna kenenkään muun kuin järjestelmänvalvojan muuttaa sen asetuksia. Lisätietoja asetusten muuttamisesta, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.

1.
Valitse .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset].
3.
Valitse listasta paperityyppi jota haluat muokata → paina [Tiedot/Muokkaa].
4.
Paina [Muuta] kohtaan <Säädä kiinnitysnopeus>.
5.
Paina [-] tai [+] säätääksesi kiinnitysnopeutta → [OK].
HUOMAUTUS
Jos tulos ei ole hyväksyttävä vaikka olet painanut [+], paina [-].
6.
Paina [OK].

HUOMAUTUS
Jos tulokset eivät ole parantuneet vaikka olet painanut sekä [-] että [+] -suuntiin, tilanne saattaa parantua säätämällä Kiinnityksen painearvoa.
18F1-0JX