Kiinnityksen paineen säätäminen

Kun käytetään pitkiä alkuperäisiä, kirjekuoria, kostunutta paperia tai ohutta paperia, paperinsyötön ongelmia saattaa ilmetä tai tulostetun kuvan laatu saattaa heiketä. Jos tulokset eivät ole parantuneet vaikka olet säätänyt kiinnityksen nopeutta, säädä kiinnityksen painetta.
TÄRKEÄÄ
Tämä toiminto näkyy vain jos paikallinen valtuutettu Canon-jälleenmyyjä on tehnyt tarvittavat asetukset. Vaikka tämä toiminto on näkyvissä, älä anna kenenkään muun kuin järjestelmänvalvojan muuttaa sen asetuksia. Lisätietoja asetusten muuttamisesta, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.

1.
Valitse .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset].
3.
Valitse listasta paperityyppi jota haluat muokata → paina [Tiedot/Muokkaa].
4.
Paina [Muuta] kohtaan <Säädä kiinnityspaine>.
5.
Paina [-] tai [+] säätääksesi kiinnityksen painetta → [OK].
HUOMAUTUS
Jos tulos ei ole hyväksyttävä vaikka olet painanut [+], paina [-].
6.
Paina [OK].
18F1-0JY