Skannattujen alkuperäisten tallentaminen Lokeroon

HUOMAUTUS
Jos laittetta käytetään verkkotulostimena, voit tallentaa dataa laitteeseen suoraan tietokoneesta verkkotulostimen kautta..

1.
Aseta alkuperäiset.
HUOMAUTUS
Ohjeet alkuperäisten asettamiseksi, katso "Alkuperäisten asettaminen."
2.
Paina  → [Skannaa ja tallenna] → [Lokero].
Jos haluamasi toiminto ei näy Päävalikon ikkunassa, paina [Näytä kaikki].
3.
Valitse haluamasi lokero.
Jos haluamasi lokero ei ole näkyvissä, paina tai selataksesi lokeron esiin.
Jos haluat syöttää lokeron numeron tai PIN-koodin, käytä numeropainikkeita - → paina [OK].
HUOMAUTUS
Jos teet virheen syöttäessäsi lokeron numeroa numeropainikkeilla, paina [Peruuta] → valitse oikea lokeron numero.
4.
Paina [Skannaus].
5.
Määritä halutut skannausasetukset.
Voit painaa [Lisäasetukset] valitaksesi hyödyllisiä skannaustoimintoja. Voit myös käyttää toimintojen yhdistelmiä.
Katso lisätiedot kyseistä toimintoa käsittelevästä jaksosta.
Noudata allaolevaa ohjetta kun tallennat tiedoston uudella tiedostonimellä.
Paina [Tiedostonimi].
Syötä nimi → paina [OK].
TÄRKEÄÄ
Tiedoston nimessä ei voi käyttää seuraavia merkkejä: \ / : , * ? " < > |
Et voi käyttää . (pistettä) tai välilyöntiä tiedostonimen ensimmäisenä tai viimeisenä merkkinä.
Täysi polun nimi, sisältäen kansiot ja tiedoston nimen, ei saa olla pituudeltaan yli 256 merkkiä.
HUOMAUTUS
Jos luot tiedoston nimeämättä sitä, laite nimeää tiedoston automaattisesti käyttämällä vuotta, kuukautta, päivää ja kellonaikaa, jolloin tiedosto on luotu.
Esimerkiksi, jos tiedosto on luotu 1:35 IP, 41 sekuntia, tammikuun 15. 2016, sen nimeksi tulee <20160115133541>.
Jos syötät tiedostonimen joka on jo olemassa, tiedostonimeen lisätään (1) - (9).
Esimerkki: a(1).pdf
6.
Valitse .
Jos seuraava ikkuna avautuu sen jälkeen kun viimeinen erä alkuperäisiä on skannattu, paina [Aloita tallennus].
Jos asetat alkuperäiset valotuslasille, paina skannataksesi kunkin alkuperäisen. Alkuperäisesi on skannattu.
HUOMAUTUS
Peruuta skannaus painamalla [Peruuta] tai .
7.
Poista alkuperäinen.

HUOMAUTUS
Voit skannata ja tallentaa enintään 999 sivua kerrallaan. Jos kaksipuolisia alkuperäisiä skannataan syöttölaitteella, voit tallentaa enintään 1000 sivua. Kun skannattavien alkuperäisten enimmäismäärä saavutetaan, avautuu viesti joka kysyy tallennetaanko asiakirjat.
Tarkistaaksesi, onko tiedosto tallentunut oikein, paina → [Työ] → [Työloki] → valitse pudotusvalikosta [Tallenna]. Jos tulos esitetään merkinnällä "NG," paina [Tiedot] tarkistaaksesi virhekoodin. Tietoja kunkin virhekoodin syistä ja toimenpiteistä, katso "List of Error Codes without Messages."
18F1-14K