Katsaus tähän toimintoon

Jos painat [Skannaa ja lähetä] päävalikon ikkunassa, avautuu Skannaus ja Lähetystoimintojen perustoimintonäyttö. Lähetystoiminnolla voit skannata asiakirjoja ja lähettää ne määritetyille vastaanottajille sähköpostilla tai I-faksilla, tallentaa ne tiedostopalvelimelle tai tallentaa ne lokeroon myöhempää käyttöä varten. Voit lähettää asiakirjat useille vastaanottajille samanaikaisesti käyttämällä erilaisia lähetystapoja, kuten s-postia ja I-faksia.
Voit lähettää faksin myös [Skannaa ja lähetä] -toiminnolla.
Lähettääksesi faksin [Skannaa ja lähetä] -toiminnolla, aseta <Salli faksi skannaus- ja lähetystoiminnassa> kohdassa [Näytä faksitoiminto] asentoon 'Kyllä'. (Katso "Näytä Faksitoiminto.")
Lähettämisen perustoimintojen työnkulku on seuraava:

Skannauksen ja Lähetyksen perustoimintonäyttö

Allaolevaa näyttöä, joka avautuu kun valitset [Skannaa ja lähetä] Päävalikon ikkunassa, on nimeltään Skannauksen ja Lähetyksen perustoimintonäyttö.
1
[Osoitekirja]
Paina valitaksesi vastaanottajan Osoitekirjasta.
2
[Pikavalinta]
Paina avataksesi näytön pikavalintapainikkeiden tallentamista/määrittämistä varten. Paina [Etäosoite- kirjaan] määrittääksesi vastaanottajia, jotka on tallennettu palvelinlaitteen pikavalintapainikkeisiin verkossa olevasta asiakaslaitteesta. Lisätietoja, katso "Vastaanottajien määrittäminen Palvelinlaitteen pikavalintapainikkeilla."
3
[Uusi vastaanottaja]
Paina syöttääksesi vastaanottajan.
4
[Henkilökohtainen kansio]
Paina määrittääksesi oman henkilökohtaisen kansiosi vastaanottajaksi. Ohjeet henkilökohtaisten kansioiden asettamiseksi, katso "Henkilökohtaisten kansioiden määrittäminen." Pääkäyttäjä voi rajoittaa tiedostolähetysten vastaanottajaksi käyttäjän henkilökohtaisen kansion. (Katso "Tiedostolähetysten vastaanottajien rajoittaminen.")
5
[Lähetä itselle]
Paina määrittääksesi oman s-postiosoitteesi vastaanottajaksi. Pääkäyttäjä voi rajoittaa tavallisten käyttäjien s-postilähetykset vain heidän omiin osoitteisiinsa. (Katso "S-postilähetyksen vastaanottajien rajoittaminen.")
6
[Kop P.k]
Paina määrittääksesi Cc- tai Bcc -osoitteita.
7
[Määritä vastaanottajat]
Paina näyttääksesi menetelmät vastaanottajien määrittämiseksi tai vastaanottajalistan.
8
Paina määrittääksesi seuraavat asetukset:
Tallenna suosikkiasetukset
Muokkaa suosikkiasetuksia
Tallenna pikavalikkoon (Katso "Pikavalikko.")
Muuta oletusasetuksia
Tallenna lisäasetukset pikapainikkeille
Muuta LDAP-oletushakuehtoja
Tallenna/Muokkaa tietoja jokaiselle käyttäjälle
[Tallenna/Muokkaa tietoja jokaiselle käyttäjälle] avautuu vain, jos hallitset käyttäjiä kirjautumispalvelulla, kuten SSO-H. Lisätietoja, katso "Autentikointitavan asetukset Lähetystoiminnoille."
9
[Edelliset asetukset]
Paina kun haet kolme aikaisempaa lähetystyötä, mukaanlukien vastaanottajat, skannausasetukset ja lähetysasetukset.
10
[Suosikki- asetukset]
Paina tallentaaksesi usein käytetyt lähetysasetukset. Voit myös hakea tallennettuja asetuksia.
11
Valitse väri
Painamalla tätä voit valita väritilan.
12
Tarkkuus
Paina valitaksesi tarkkuuden.
13
Skannauskoko
Paina valitaksesi alkuperäisen koon.
14
Tiedostomuoto
Paina valitaksesi tiedostomuodon.
15
Pikapainikkeet Lisäasetuksiin
Paina näyttääksesi useita pikapainikkeita toimintoihin kohdassa [Lisäasetukset]. [2-puol. alkuperäinen] ja [Erikokoiset alkuperäiset] näkyvät oletuksena. (Katso "Pikapainikkeiden nimeäminen.")
16
[Lisäasetukset]
Paina kun haluat valita ja käyttää muita skannauksessa ja lähetyksesä käytettäviä toimintoja. Aseta hyödyllisiä lähetystoimintoja kuten erikokoisten alkuperäisten lähettäminen yhdessä tai 2-puolisten alkuperäisten lähettäminen.
17
[Poista v.o.]
Paina poistaaksesi vastaanottajan vastaanottajalistasta.
18
[Tiedot]
Paina tarkistaaksesi tai muuttaaksesi vastaanottajaluettelosta valitun vastaanottajan tietoja.
19
Vastaanottajalista
Näyttää listan vastaanottajista.
TÄRKEÄÄ
Sinun on määritettävä verkkoasetukset voidaksesi lähettää skannattuja asiakirjoja s-postiosoitteeseen, I-faksiosoitteeseen tai tiedostopalvelimelle. (Katso "S-postin/I-Faksin yleiset liikennöintiasetukset.")
HUOMAUTUS
[[Henkilökohtainen kansio] tulee näkyviin vain jos käytössä on kirjautumispalvelu, kuten SSO-H.
[Lähetä itselle] avautuu vain jos tallennat käyttäjän s-postiosoitteen kun käytät SSO-H -autentikointia.
Näyttääksesi painikkeen [Faksi] kun [Uusi vastaanottaja] on valittu, aseta <Salli faksi skannaus- ja lähetystoiminnassa> kohdassa [Näytä faksitoiminto] asentoon 'Kyllä'. (Katso "Näytä Faksitoiminto.")

Osoitekirjan ikkuna

Voit käyttää useita menetelmiä vastaanottajien hakuun Osoitekirjasta vastaanottajien valintaikkunasta. Voit myös hakea käyttämällä näiden menetelmien yhdistelmiä.
1
Määritä Vastaanottajan tyyppi -painike
Paina [Kki], (S-posti), (Faksi), (I-Faksi), (Tiedosto) tai (Ryhmä) nähdäksesi kullekin tyypille tallennetut vastaanottajat.
2
[Muuta osoitekirja]
Paina [Muuta osoitekirja] vaihtaaksesi näyttöön [Paikallinen], [Etä] tai [LDAP-palvelin] osoitekirjan.
3
Osoitelista-pudotusvalikko
Paina Osoitelista-pudotusvalikkoa avataksesi lista Osoitelistoista 1 - 10 tai pikavalintapainikkeet. Osoitelista ryhmittelee Osoitekirjaan tallennetut osoitteet.
4
Hae alkukirjaimella -painike
Paina aakkosnumeerisia painikkeita (esim. [ABC]) saadaksesi näyttöön erilliset kirjain- tai numeropainikkeet. Voit valita joko kirjaimen tai numeron rajoittaaksesi näytössä olevat syöttömahdollisuudet. Paina [Kki] palataksesi koko osoitelistaan.
5
[Haku nimellä]
Paina [Haku nimellä] avataksesi vastaanottajan nimen hakuikkunan.
Voit tarkentaa hakua syöttämällä useita peräkkäisiä merkkejä, alkaen vastaanottajan nimen ensimmäisestä kirjaimesta. Voit tarkentaa osoitteiden näyttöä syöttämällä useita kirjaimia painamalla [Näppäi- mistö].
[ABC] - [Sym]
Näytää merkit jotka voit syöttää. Syötettävien kirjainten tai symbolien alue tulee näkyviin.
[Näppäi- mistö]
Näyttää kosketusnäytössä olevan näppäimistön.
[Tyhjennä]
Paina poistaaksesi kaiken syöttämäsi tekstin.
[Askelpalaut.]
Paina poistaaksesi viimeksi syöttämäsi kirjaimen.
HUOMAUTUS
Paina uudelleen [Haku nimellä] sulkeaksesi ikkunan osoitekirjan tarkentamista varten ja palataksesi edelliseen näyttöön.
Jos valitset [Kki], näkyvät myös pikavalintapainikkeisiin tallennetut vastaanottajat. Et kuitenkaan voi poistaa pikapainikkeisiin tallennettuja vastaanottajia. Ohjeet pikapainikkeiden poistamisesta, katso "Pikavalintapainikkeiden tallennus/muokkaus/poistaminen."
Voit peruuttaa valitun vastaanottajan valitsemalla ko. vastaanottajan uudelleen.
Avataksesi [Hakunumero] -näytön, aseta [Osoitekirjan hakunumeroinnin hallinta] asentoon 'Kyllä'. (Katso "Osoitekirjan hallitseminen hakunumeroilla..")
Näyttääksesi faksivastaanottajan, aseta <Salli faksi skannaus- ja lähetystoiminnassa> kohdassa [Näytä faksitoiminto] asentoon 'Kyllä'. (Katso "Näytä Faksitoiminto.")
18F1-119