Vastaanottajan määrittäminen syöttämällä Tiedostopalvelin

Tässä jaksossa kerrotaan miten skannatut tiedostot lähetetään verkossa olevalle tiedostopalvelimelle.

TÄRKEÄÄ
Windows Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012 estävät hakunumeroiden käytön useille käyttäjille ja asiakkaille. Kun käyttäjien tai asiakkaiden lukumäärä on ylitetty, ei ole mahdollista lähettää tiedostopalvelimelle käyttäen Windows Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012 -käyttöjärjestelmiä.
Jos [Vaihda kieli/näppäimistö Kyllä/Ei] on asennossa 'Kyllä', tiedostopalvelinvastaanottajan isäntänimi ja kansion polku eivät ehkä näy oikein, jolloin et voi käyttää niitä. (Katso "Kielen/Näppäimistön kytkimen käyttöönotto.")
HUOMAUTUS
Katso seuraavat tiedot miten asetetaan eri palvelinprotokollat.
18F1-11U