Tallentaminen lokeroon

Voit tallentaa skannatun asiakirjan lokeroon. Jos sisällytät lokeron yhdeksi vastaanottajista joille lähetät asiakirjan, asiakirja tallennetaan valittuun lokeroon myöhempää käyttöä varten. Lokeroon tallennetut asiakirjat voidaan tulostaa ja lähettää muille vastaanottajille.
TÄRKEÄÄ
Lokeroon ei voi tallentaa asiakirjoja, jotka on skannattu käyttämällä paperikokoa joka on määritetty painamalla [Muokattu], [Pitkä alkuperäinen] tai [Vapaa koko] kohdassa Skannauskoko.
Oletusasetuksena lokeroon tallennetut asiakirjat poistetaan automaattisesti kolmen päivän kuluttua. Tätä asetusta voit kuitenkin muuttaa kohdassa [Aseta/Tallenna lokerot]. (Katso "Lokeron asetukset.")

1.
Paina  → [Skannaa ja lähetä] → [Uusi vastaanottaja].
2.
Paina [Tallenna lokeroon].
3.
Valitse haluamasi lokero → paina [OK].
[URL- lähetys]:
Jos haluat lähettää sähköpostilla linkin lokeroon, paina [URL- lähetys].
Viesti <Lokeron vastaanottoilmoitus> lisätään sähköpostiviestiin ilmoittamaan lokeron linkin.
HUOMAUTUS
Vain yksi lokero kerrallaan voidaan määrittää vastaanottajaksi.
Jotta voit lähettää linkin sähköpostilla, sähköpostiosoite on tallennettava lokeroon edeltäkäsin. (Katso "Lokeron asetukset.")
Jos URL-lähetystoiminto on asetettu, et voi lähettää ryhmäosoitteeseen johon sisältyy lokero vastaanottajana.
18F1-120