Tarkkuuden asettaminen

Aseta skannaukssessa käytettävä tarkkuus. Korkealaatuinen skannaus lisää tiedoston kokoa, mutta varmistaa että yksityiskohdat säilyvät lopullisessa kuvassa.
1.
Paina → [Skannaa ja lähetä] → määritä vastaanottaja → paina tarkkuus-painiketta.
2.
Valitse tarkkuus → paina [OK].

TÄRKEÄÄ
Suurin kuvakoko, jonka voit lähettää tarkkuudella 600 x 600 dpi, on A3. Jos alkuperäisen koko on tätä suurempi, se voi leikkautua.
Jos lähetät erikoispitkää alkuperäistä 600 x 600 dpi:n tarkkuudella, alkuperäisen kuvan takareuna saattaa leikkautua.
HUOMAUTUS
Jos [OOXML] on valittu tiedostomuodoksi, voit lähettää vain tarkkuudella [300x300 dpi] tai [600x600 dpi].
18F1-130