Jäljitys ja Pehmennys

Tällä toiminnolla voit muuntaa skannatun asiakirjan tekstin ja viivapiirrokset skaalattavaksi ääriviivadataksi. Pehmennysprosessia voidaan soveltaa myös ääriviivadatan tekstiin, jolloin se saadaan näyttämään vähemmän sahalaitaiselta tietokoneen näytöllä tai tulosteessa.
Jos valitset PDF-tiedostomuodoksi [Jäljitys & Pehmennys], [Pakattu]-asetus otetaan automaattisesti käyttöön. Voit myös asettaa [OCR (Teksti- haku)]. [Jäljitys & Pehmennys] -asetusta ei voi tehdä yksin.
Tietoja tämän toiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
TÄRKEÄÄ
PDF (Jäljitys & Pehmennys) on käytettävissä vain seuraavilla asetuksilla:
Valitse väri: Autom. (Väri/MV), Täysväri, Harmaasävyt
Tarkkuus: 300x300 dpi
Kopiosuhde: 100% tai Auto

1.
Paina → [Skannaa ja lähetä] → määritä vastaanottaja → paina tiedostomuoto-painiketta.
2.
Valitse [PDF].
3.
Paina [Jäljitys & Pehmennys] → [OK].
Jos haluat erotella useita sivuja ja lähettää ne erillisinä tiedostoina, joista kukin muodostuu vain yhdestä sivusta, aseta [Jaa sivuihin] asentoon 'Kyllä'. Jos haluat tallentaa kuvat yhtenä tiedostona, vaihda asetukseksi 'Ei'.

TÄRKEÄÄ
Erikoispitkiä alkuperäisiä (432 mm tai enemmän) ei voi käyttää Jäljitys ja Pehmennys -tilan kanssa.
Jos asetat [Jäljitys & Pehmennys], laite tunnistaa automaattisesti, mitkä osat asiakirjasta ovat tekstiä tai viivapiirroksia. Laite ei ehkä kuitenkaan tunnista oikein, mitkä skannatun asiakirjan alueista ovat tekstiä ja viivapiirroksia, riippuen skannatusta asiakirjasta.
PDF-tiedoston teksti ja tausta jotka sisältävät ääriviivadataa, saattavat kohdistua väärin, tai teksti ja viivapiirrokset eivät ehkä näy kun asiakirja avataan Adobe Illustratorissa, riippuen Adobe Illustratorin versiosta jota käytetään PDF:n avaamiseen.
Jos valitset [Jäljitys & Pehmennys] PDF-tiedostomuodoksi, väritila muuttuu asetuksesta [Autom. (Väri/Mustav.)] ja [Mustav.] asetukseen [Autom. (Väri/Harm.)] ja [Harmaasävy]. Jos haluat skannata asiakirjan määrittämälläsi väriasetuksella, vaihda PDF-tiedosto muuksi kuin [Jäljitys & Pehmennys] tai [Pakattu].
Jos PDF (Jäljitys & Pehmennys), PDF (Pakattu) tai XPS (Pakattu) on tallennettu vakio-tiedostomuodoksi ja lähetät asiakirjoja I-faksilla, saattaa näytölle tulla viesti joka kehottaa muuttamaan tiedostomuotoa. Jos näin tapahtuu, muuta tiedostomuodoksi mikä tahansa muu kuin PDF (Jäljitys & Pehmennys), PDF (Pakattu) tai XPS (Pakattu). Lisätietoja vakiotilan tallennus/muutto -toiminnosta, katso [Muuta oletusasetuksia]. (Katso "Lähetyksen oletusasetusten muuttaminen.")
18F1-133