Taustan tummuuden säätäminen

Tällä toiminnolla voit poistaa alkuperäisten taustavärin kun skannaat. Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen kun skannaat alkuperäisiä, kuten luetteloita tai paperia joka on ajan kuluessa kellastunut.
1.
Paina → [Skannaa ja lähetä].
2.
Määritä vastaanottaja → paina [Lisäasetukset] → [Tummuus].
3.
Paina [Säädä] kohtaan <Taustan tummuus>.
Säätääksesi taustan tummuutta automaattisesti, paina [Aut.].
4.
Säädä taustan tummuutta painamalla [-] tai [+] → paina [OK].
[-]: Estää tumman taustavärin kopioitumisen, mutta alkuperäisen vaaleat alueet saattavat jäädä kopioitumatta.
[+]: Et ehkä voi täysin estää tumman taustavärin kopioitumista, mutta alkuperäisen vaaleat alueet kopioituvat aina.
Paina [Säädä värejä erikseen], jos haluat säätää punaisen, vihreän ja sinisen tummuutta erikseen. Säädä kunkin värin tummuutta painamalla [-] tai [+] → paina [OK].
HUOMAUTUS
Jos painat [Säädä kaikki värit] kohtaan [Säädä värejä erikseen] värin säätöikkunassa, ikkuna palautuu Säädä kaikki värit -ikkunaksi.
5.
Paina [OK] → [Sulje].

TÄRKEÄÄ
Jos säädät taustan tummuutta painamalla [Säädä] kohdassa <Taustan tummuus>, the [Aut.]-asetus peruutetaan. Vastaavasti, jos painat [Aut.], kun teet manuaalisia säätöjä kohdassa [Säädä], tekemäsi asetukset peruutetaan. Laite säätää automaattisesti taustan tummuuden.
18F1-13J