SMTP-palvelimen autentikointitavan määrittäminen

Voit määrittää todentamistavan SMTP-palvelimelle pääsyä varten.
Pääkäyttäjän asetukset
Valitse autentikointitiedot SMTP-palvelimelle pääsyä varten.
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Aseta autentikointitapa] → [Tiedot. SMTP-palvelimen autentikointiin].
3.
Valitse SMTP-palvelimelle pääsyssä käytettävät tiedot.
Eri vaihtoehtojen tiedot ovat seuraavat:
[Laiteasetukset]:
Käyttää laitteeseen asetettuja SMTP-palvelinautentikoinnin tietoja. (Katso "S-postin/I-Faksin yleiset liikennöintiasetukset.") Muita asetuksia ei tarvita kaikille käyttäjille.
[Tallenn. tieto kaikille käytt]:
Käyttää autentikointitietoja jotka kukin SMTP-palvelimen käyttäjä on rekisteröinyt. Muita asetuksia tarvitaan kullekin käyttäjälle.
4.
Paina [OK].
Kunkin käyttäjän asetukset
1.
Kirjaudu laitteeseen.
2.
Paina  → [Skannaa ja lähetä] → → [Tallenna/Muokkaa tietoja jokaiselle käyttäjälle].
HUOMAUTUS
Voit rekisteröidä käyttäjätiedot kohdasta kohdassa [Skannaa ja lähetä] Perustoimintojen näytössä, [Tallennetut tiedostot] Skannausikkunassa ja [Faksi/I-fak- silokero] Lähetysikkunassa.
3.
Paina [SMTP-palvelimen autentikointitieto].
4.
Syötä SMTP-palvelimen autentikoinnissa tarvittava käyttäjänimi ja salasana → paina [OK].
18F1-258