Laitehallinta

Voit tallentaa laitteen tiedot tai katsoa/tulostaa lokin aikaisemmista lähetyksista. Tässä laitteessa on käytettävissä erilaisia toimintoja kun se kytketään ulkoiseen laitteeseen. Tämän lisäksi pääkäyttäjä voi asettaa rajoituksia noiden toimintojen käytölle.
USB-asetukset
Jos haluat käyttää laitetta USB-laitteen kanssa, aktivoi liitäntäasetukset. Voit myös asettaa käyttöön MEAP-ajurin kun USB-laite kytketään. (Katso "USB-portin käyttö.")
Laitetietojen toimitus
Jos useita laitteita on liitetty toisiinsa jaetun verkon kautta, voit toimittaa isäntäkoneeseen tallennetut laitetiedot (hallintatiedot) muille asiakaskoneille. Asiakaslaite vastaanottaa ja päivittää laitetiedot. Noin voit vaivattomasti hallita useita laitteita samanaikaisesti. (Katso "Laitetietojen toimitusasetusten määrittäminen.")
Raportin asetukset
Laite tallentaa ja hallitsee töitä kuten laitetietojen kopiointi ja lähetys ja toimittaminen lokin muodossa. Raportin asetuksista voit tulostaa lokin raporttina tai asettaa raportin automaattisesti tulostettavaksi. (Katso "Toimitus-/vastaanottolokin tarkistus/tulostus.")
Etäkäyttöliittymän asetukset
Voit käyttää TLS-liikennöintiä, kun teet asetuksia ja käytät laitetta Etäkäyttöliittymästä. (Katso "Etäkäyttöliittymä.")
Pääkäyttäjä voi myös suorittaa etäkäyttäliittymästä toimintoja joita ei voi suorittaa laitteen käyttöpaneelista. Seuraavassa esimerkkejä näistä toiminnoista:
Laitteen uudelleenkäynnistys
CA-varmennetiedoston asentaminen
Auditointilokin hallinta (vienti/tyhjennys)
Osoitelistan tai Asetukset/Tallennus-tiedostojen tuonti/vienti
Kun lokeron dataa varmuuskopioidaan/palautetaan
HUOMAUTUS
Lisätietoja Etäkäyttöliittymän toiminnoista ja pääkäyttäjän Etäkäyttöliitymään liittyvistä oikeuksista, katso "Remote UI."
18F1-26L