Auditointilokien haku

Jos asetat tämän toiminnon asentoon 'Kyllä', voit luoda seuraavat lokit. Voit hallita (viedä/tyhjentää) luotuja lokeja käyttämällä etäkäyttöliittymää.
Lokeron asiakirjatoimintoloki
Lokeron autentikointiloki
Verkkoyhteysloki
Laitteen hallintaloki
TÄRKEÄÄ
Tietoja auditointilokien hallintamenetelmistä, katso "Audit Log Management."

1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Laitehallinta] → [Tallenna auditointiloki].
3.
Paina [Kyllä] → [OK].
Valitse [Ei] jos et halua hakea auditointilokeja.

TÄRKEÄÄ
Jos asetus on 'Kyllä', [Säädä aika] himmenee ja sekä pääkäyttäjät että tavalliset käyttäjät eivät pysty muokkaamaan tätä asetusta ylläpitääkseen auditointilokiin tallennetun päiväyksen luotettavuutta. (Katso "Kellonajan asetukset.")
HUOMAUTUS
Muutokset tulevat voimaan vasta kun olet uudelleenkäynnistänyt laitteen (päävirta on katkaistu ja kytketty uudelleen). Ohjeet laitteen uudelleenkäynnistyksestä (päävirran katkaiseminen ja kytkeminen uudelleen), katso "Ennen kuin aloitat tämän laitteen käytön.".
18F1-277