Painiketoimintojen lokin tallentaminen

Jos asetat tämän tilan asentoon 'Kyllä', voit tallentaa lokin käyttäjien suorittamista painiketoiminnoista.
Analysoimalla tallennettuja lokeja voit selvittää miten laitetta käytetään.
Tämä voi olla hyödyllistä kun selvitetään laitteessa ilmenneitä ongelmia.
HUOMAUTUS
Kun loki tulostetaan, tiedot kuten salasanat ja PIN-koodit tulostetaan peitettyinä. Tämä estää luottamuksellisten tietojen vuotamisen.
Jos haluat tietoja tallennettujen lokien tulkinnasta ja tulostuksesta, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.

1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Laitehallinta] → [Tallenna avaintoimintoloki].
3.
Paina [Kyllä] → [OK].
Valitse [Ei] jos et halua tallentaa painiketoimintojen lokia.
18F1-278