Tuottavuuden parantaminen kun tulostustyö sisältää sekä yksipuolista tulostusta että kaksipuolista tulostusta

Saattaa olla hidasta tulostaa alkuperäistä joka sisältää sekä yksipuolisia sivuja että kaksipuolisia sivuja sivujärjestyksessä. Jos [Kyllä] on asetettu, tämä asetus sallii tulostusjärjestyksen muuttamisen siten, että tulostusaika lyhenee.
TÄRKEÄÄ
Tämä asetus on tehokas jos alkuperäinen koostuu esimerkiksi useista yksipuolisista sivuista, kahdeksasta tai vähemmästä kaksipuolisesta sivusta ja kahdeksasta tai vähemmästä kaksipuolisesta sivusta, kuten kuvassa. Muussa tapauksessa, valitse [Ei] sillä muuten alkuperäisen tulostus voi olla hidasta.
*1 yksipuolinen sivu
*2 kaksipuolinen sivu

1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Tulostus- asetukset].
3.
Paina [Sek. 1-p./2-p. tulostustilausten hallinta].
4.
Valitse [Kyllä] tai [Ei] riippuen siitä, miten alkuperäinen muodostuu yksipuolisista ja kaksipuolisista sivuista → paina [OK].
18F1-08X