Jäljitys & Pehmennys -asetukset

Voit muuttaa alkuperäisessä olevien viivapiirrosten tunnistustasoa luodessasi tiedoston, joka sisältää ääriviivagrafiikkaa.
Tietoja tämän toiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Tiedoston luominen].
3.
Paina [Jäljitys & Pehmennys -asetukset].
4.
Valitse [Kyllä] kohtaan <Ääriviivagrafiikka> → määritä asetukset kohtaan <Grafikan tunnistustaso>.
Kunkin nimikkeen tiedot ovat alla.
<Grafikan tunnistustaso>:
[Tavallinen]:
Asettaa vakiotason. (Datan koko pienenee.)
[Kohtalainen]:
Tunnistustaso ja datan koko ovat asetusten [Tavallinen] ja [Suuri] puolivälissä.
[Suuri]:
Asettaa korkeimman tunnistustason. (Datan koko suurenee.)
HUOMAUTUS
Jos lisäät asetusta <Grafikan tunnistustaso>, myös datan koko suurenee. On suositeltavaa, että ensin käytät asetusta [Tavallinen], ja jos tulokset eivät tyydytä, kokeile tunnistustason nostamista järjestyksessä [Kohtalainen] ja [Suuri].
Voit määrittää taustan kuvan tason asetuksen kohdassa <Taustakuvan taso>.
Kunkin nimikkeen tiedot ovat alla.
<Taustakuvan taso>:
[Datan koko etusijalla]:
Datan koko on pieni, mutta taustan kuvan laatu on heikompi.
[Tavallinen]:
Datan koko ja kuvan laatu ovat asetusten [Datan koko etusijalla] ja [Laatu etusijalla] puolivälissä.
[Laatu etusijalla]:
Datan koko on suuri, mutta taustan kuvan laatu on hyvä.
Valitse [Ei] jos et halua suorittaa Ääriviivagrafiikkaa.
5.
Paina [OK].

HUOMAUTUS
Tämä asetus ei ole käytössä, kun lähetetään I-faksia.
18F1-09F