Pikakopion pikapainikkeiden tallentaminen

Kun [Kopionäytön asetukset] on asennossa [Pikakopio], voit tallentaa pikapainikkeita jotka näkyvät Kopio-ikkunassa. (Katso "Kopioinnin perustoimintonäytön kytkeminen.")
Voit tallentaa enintään kuusi haluamaasi pikapainiketta kohdasta [Lisäasetukset].
Tämä toiminto on hyödyllinen kun haluat tallentaa usein käytettyjä toimintoja.
Tämä toiminto voidaan asettaa kun Kopio-toiminto on käytettävissä. Tietoja Kopiotoiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Kopio] → [Tallenna lisäasetukset pikapainikkeille].
3.
Valitse pikapainike → paina [Tallenna].
Peruuttaaksesi nykyisen painikkeeseen tallennetun asetuksen, valitse [Nimeämätön].
4.
Valitse painikkeeseen tallennettava asetus → paina [OK].
Esimerkki: Tallennetut pikapainikkeet ovat näytössä kuten alla.
18F1-0A3