Pikapainikkeiden tallentaminen

Voit tallentaa pikapainikkeet jotka näkyvät Lähetys-ikkunassa. Voit tallentaa enintään kaksi painiketta kohdasta [Lisäasetukset].
Tämä toiminto on hyödyllinen kun haluat tallentaa usein käytettyjä toimintoja.
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Lähetä] → [Yleiset asetukset].
3.
Paina [Tallenna lisäasetukset pikapainikkeille].
4.
Paina pikapainiketta → valitse painikkeeseen tallennettava asetus→ paina [OK].
Peruuttaaksesi nykyisen painikkeeseen tallennetun asetukset, valitse [Nimeämätön].
5.
Paina [OK].
Esimerkki: Tallennetut pikapainikkeet ovat näytössä seuraavasti.
18F1-0AJ