Yksikön nimen tallentaminen S-postiin/I-faksiin

Voit tallentaa yksikön nimen sähköposti- ja i-faksiasiakirjoja varten.
Sinun nimesi tai yrityksen nimi on tallennettava yksikön nimeksi (vaihtoehtona osaston nimi).
Tallennettua yksikön nimeä käytetään sähköpostisosoitteen näyttönimenä ja se näkyy muodossa "yksikön nimi <s-postiosoite>."
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Lähetä] → [S-posti/I-faksiasetukset].
3.
Paina [Tallenna yksikön nimi].
4.
Syötä nimi → paina [OK].
HUOMAUTUS
Voit syöttää yksikön nimeen enintään 24 merkkiä.
Jos vain ASCII-merkkejä käytetään yksikön nimessä, lainausmerkeillä erotettu yksikön nimi näkyy s-postin/I-faksin vastaanottajan laitteen Mistä-kentässä. Jos käytetään muita kuin ASCII-merkkejä, yksikön nimeä ei eroteta lainausmerkeillä.

HUOMAUTUS
Jos SSO-H:n Paikallislaitteen käyttäjäautentikointijärjestelmä on asetettu kirjautumispalveluksi ja lähetät sähköpostiviestin:
Sähköpostiosoite, jonka kirjautunut käyttäjä on tallentanut SSO-H:n Paikallislaitteen käyttäjäautentikointijärjestelmään, näkyy sähköposin vastaanottajan laitteen From (Mistä) -kentässä sen sähköpostiosoitteen sijasta, joka on tallennettu tämän laitteen Laitetietojen asetuksiin. (Katso "Registering/Editing User Data for Local Device Authentication.")
Laitetietojen asetuksiin tallennettu s-postiosoite näkyy I-faksin vastaanottajan laitteen From (Mistä) -kentässä. S-postiosoite joka on tallennettu käyttäjälle SSO-H:n paikallislaiteautentikoinnin käyttäjäautentikointijärjestelmässä, näkyy Lähettäjä-kentässä. (Katso "Registering/Editing User Data for Local Device Authentication.")
Jos olet asettanut SSO-H:n Palvelinautentikoinnin käyttäjäautentikointijärjestelmän kirjautumispalveluksi (myös kun suoritetaan Palvelinautentikointi ja käytössä on 'Palvelinautentikointi + Paikallislaiteautentikointi' käyttäjäautentikointijärjestelmä) ja lähetät sähköpostiviestiä:
Active Directoryyn tai iW Accounting manageriin tallennettu sähköpostiosoite näkyy vastaanottavan laitteen Mistä (From) -kentässä Laitetietojen asetuksissa tallennetun laitteen sähköpostiosoitteen asemesta. (Katso "Registering/Editing User Data for Active Directory Authentication" ja "Registering/Editing User Data for LDAP Server Authentication.")
Tämän laitteen laitetietojen asetuksiin tallennettu s-postiosoite näkyy Mistä-kentässä. Palvelinautentikointiin tai iW Accounting Manageriin tallennettu s-postiosoite näkyy vastaanottajan laitteen Lähettäjä-kentässä. (Katso "Registering/Editing User Data for Active Directory Authentication" ja "Registering/Editing User Data for LDAP Server Authentication.")
Jos [Määritä lähettäjälle autentikoitu vast.ottaja.] kohdassa [Toiminnon asetukset] (Asetukset/Tallennus) on asennossa 'Kyllä', kirjautuneen käyttäjän s-postiosoite näkyy lähettäjän nimenä Mistä-kohdassa vastaanottajalle, riippumatta käytössä olevasta kirjautumispalvelusta. Jos tämä tila on asennossa 'Ei', laitetietoihin tallennettu osoite näkyy vastaanottajalle.
Ohjeet laitteen sähköpostiosoitteen tallentamisesta, katso "S-postiosoitteen tallentaminen."
18F1-0C2