Valtuutetun käyttäjän sähköpostiosoitteen asettaminen vastausosoitteeksi

Jos käytät kirjautumispalvelua, voit määrittää asetetaanko kirjautuneelle käyttäjälle s-postiosoite vastausosoitteeksi kun lähetetään s-postiviestiä tai I-faksiasiakirjaa.
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Lähetä] → [S-posti/I-faksiasetukset].
3.
Paina [Määritä autentik. käyttäjä vastaanottajaksi.].
4.
Paina [Kyllä] → [OK].
Valitse [Ei] jos haluat asettaa laitteen sähköpostiosoiteen vastausosoitteeksi.
HUOMAUTUS
Jos sähköpostiviestiä tai I-faksiasiakirjaa läettäessäsi syötät sähköpostiosoitteen vastausosoitteeksi kohdassa [Lisäasetukset], kyseisellä sähköpostiosoitteella on etusija vaikka [Määritä autentik. käyttäjä vastaanottajaksi.] on asennossa 'Kyllä'.
18F1-0C8