Täysi-tilan aikakatkaisu

Voit asettaa ajan, joka kuluu ennen lähetystoiminnon päättymistä automaattisesti jos et saa sähköpostiviesti-ilmoitusta (MDN) vastaanottajalta kun lähetät I-faksin Täysi-tilassa.
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Lähetä] → [S-posti/I-faksiasetukset].
3.
Paina [Täysi tila -lähet. aikakatkaisu].
4.
Määritä aika painamalla [-] tai [+] → paina [OK].
18F1-0CC