Vastaanotettujen kuvien tulostaminen 2 1:lle -asettelulla

Tällä vaihtoehdolla voit tulostaa kaksi vastaanotettua samankokoista asiakirjaa yhdelle paperiarkille. Tämä toiminto on käytettävissä seuraavin edellytyksin:
Sinun on valittava sama paperikasetti vastaanotetun asiakirjan kahden peräkkäisen sivun tulostukselle.
Valitussa paperikasetissa olevan paperin on oltava kyllin suurta kahden peräkkäisen sivun tulostamiseen.
Esimerkki:
Jos A4 paperikasetti on tyhjä, mutta A3 kasetissa on paperia, voit tulostaa kaksi A4 asiakirjaa yhdelle A3 arkille. Toisaalta, jos A3 paperikasetti on tyhjä mutta A4 kasetissa on paperia, voit tulostaa pienennetyn A3 alkuperäisen A4 paperille.
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Vastaanotto/Välitys] → [Yleiset asetukset].
3.
Paina [2 1:lle Loki].
4.
Paina [Kyllä] → [OK].
Valitse [Ei] jos et salli 2 1:lle asettelua..

HUOMAUTUS
Kun 2 sivua 1:lle -toiminto on asennossa 'Kyllä', asiakirjasivujen väliin tulostuu pisteviiva. Jos asiakirjaan tulostetaan lähettäjän tiedot, pisteviivaa ei tulosteta alueelle, jolla lähettäjän tiedot sijaitsevat.
18F1-0E7