Välitysasetukset

Voit asettaa laitteen tallentamaan vastaanotetut I-faksitiedostot Salaiseen faksilokeroon tai välittämään ne muihin laitteisiin tai tiedostopalvelimiin. Jos vastaanotettu tiedosto täyttää välitysehdot, se lähetetään edelleen määritetylle vastaanottajalle. Tässä jaksossa kerrotaan välitysehdoista sekä välitysvastaanottajien tallentamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta.
Kun laite vastaanottaa I-faksitiedostoja, niiden käsittely tapahtuu allakuvatulla tavalla:
*1
Jos asetat <Tall./Tulosta vast.otettu tied.> asentoon 'Kyllä' kohdassa [Välitysasetukset] kohdassa [Toiminnon asetukset] (Asetukset/Tallennus), välitetyt tiedostot joko tulostetaan tai tallennetaan Muistivastaanottolokeroon.
*2
Jos asetat [Välitys ilman ehtoja] kohdassa [Välitysasetukset] kohdassa [Toiminnon asetukset] (Asetukset/Tallennus), kaikki vastaanotetut tiedostot, jotka eivät täytä määritettyjä välitysehtoja, välitetään vastaanottajalle joka on valittu Välitys ilman ehtoja -vastaanottajaksi.
*3
Jos tiedostot vastaanotetaan paperitukoksen aikana, tai kun paperi tai väriaine on loppunut, ne tulostetaan sen jälkeen kun paperitukos on poistettu, paperia on lisätty tai väriainetta on lisätty.
*4
Jos asetat [Poista virheellinen lähetys] asentoon 'Ei' kohdassa [Toiminnon asetukset] (Asetukset/Tallennus), kaikkien virhevälitystöiden tila tallennetaan kohtaan [Työn tila] Tilavalvonta/Peruuta -ikkunassa.
*5
Virhevälitytiedostot käsitellään sen mukaan mitkä asetukset on tehty kohdassa [Virhevälitys, tiedostojen käsittely] kohdassa [Toiminnon asetukset] (Asetukset/Tallennus). Asetukset ovat:
[Tulosta aina]: Välitysvirhetiedostot tulostetaan.
[Tallenna/Tulosta]: Virhevälitysasiakirjat tallennetaan Muistivastaanottolokeroon, jos <Käytä I-faksin muistinlukitusta> on asennossa 'Kyllä'. Jos nämä asetukset ovat asennossa 'Ei', tiedostot tulostetaan.
*6
Jos asetat [Välitys- läh.valimis] kohdassa [Välitysasetukset], sähköposti-ilmoitus lähetetään.
Jos asetat [Tieto vain virheistä] asentoon 'Kyllä', sähköposti-ilmoitus lähetetään vain jos tiedoston välitys epäonnistuu.
*7
Voit tallentaa vastaanotetut I-faksitiedostot Salaiseen faksilokeroon määrittämällä sen välitysvastaanottajaksi.

HUOMAUTUS
Jos muisti on täynnä, enempää töitä ei voi käsitellä.
Voit tallentaa enintään 1,000 välitysasetusta.
18F1-0EE