Muistivälineen asetukset

Voit estää tiedostojen tallentamisen muistivälineeseen ja tiedostojen tulostamisen muistivälineestä.
Jos [Käytä tulostusta] on asennossa 'Ei':
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Tallenna/Hae tiedostoja] → [Muistivälineen asetukset].
3.
Paina [Käytä Skannaa/Tulosta -toimintoa].
4.
Valitse [Ei] kullekin rajoitettavalle nimikkeelle → paina [OK].
Valitse [Kyllä] jos et halua rajoittaa nimikettä.

HUOMAUTUS
Asetukset ovat käytettävissä vain kun olet käynnistänyt laitteen uudelleen. Ohjeet laitteen uudelleenkäynnistyksestä (päävirran katkaiseminen ja kytkeminen uudelleen), katso "Virran kytkeminen päävirtakytkimellä.".
18F1-0F1