Pidossa olevan työn automaattisen poistoajan määrittäminen

Voit asettaa ajan, milloin pidossa olevat työt poistetaan automaattisesti. Pidossa oleva työ peruutetaan automaattisesti sen jälkeen kun määritetty aika on kulunut viimeisen työn jälkeen, kuten työn toimittamisesta pitoon tai työlipukkeen muokkaamisesta.
HUOMAUTUS
Jos vaihdat laitteen päiväys ja aika-asetuksen, se vaikuttaa myös pidossa olevan työn automaattiseen poistoaikaan.

1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Pito] → [Aika pidossa olevien töiden autom. poistoon].
3.
Paina [] tai [] asettaaksesi ajan, jonka kuluttua pidossa olevat työt poistetaan automaattisesti → paina [OK].
18F1-0F4