Kosketusnäytön kielen/näppäimistön muuttaminen

Voit valita kielen/näppäimistön, jota käytetään kosketusnäytössä.
HUOMAUTUS
Käyttääksesi tätä toimintoa sinun on asetettava [Vaihda kieli/näppäimistö Kyllä/Ei] asentoon 'Kyllä'. (Katso "Kielen/Näppäimistön kytkimen käyttöönotto.")

1.
Valitse .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Näyttöasetukset] → [Vaihda kieli/näppäimistö].
3.
Valitse kieli listasta → paina [OK].
Vaihtaaksesi näppäimistön asettelua, paina [Asetus] → valitse näppäimistön asettelu listasta → paina [OK].
HUOMAUTUS
Jotkut viestit eivät ehkä näy oikein valitulla kielellä. Jos näin käy, uudelleenkäynnistä laite (katkaise virta ja kytke takaisin). Ohjeet laitteen uudelleenkäynnistyksestä (päävirran katkaiseminen ja kytkeminen uudelleen), katso "Virran kytkeminen päävirtakytkimellä.".
Jos SSO-H on asetettu kirjutumispalveluksi, ja laitteeseen on asetettu eri kieli kuin Active Directoryyn asetettu kieli, lähettäjän koko nimi ei näy lähetetyissä sähköpostiviesteissä.

HUOMAUTUS
Vaikka vaihdat näytön kielen, jotkut näytön nimikkeistä eivät muutu.
18F1-065