Näppäimistön siirron lukituksen asetusten muuttaminen

Jos painat näppäimistöikkunassa [Siirto] voit syöttää ison kirjaimen.
Voit määrittää siirron lukituksen asetukseet syöttääksesi jatkuvasti isoja kirjaimia tai syöttääksesi tekstiä, joka alkaa isolla kirjaimella.
1.
Valitse .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Näyttöasetukset] → [Käytä näppäimistön Shift Lock -ominaisuutta].
3.
Määritä seuraava asetus → [OK].
Kunkin nimikkeen tiedot ovat alla.
[Kyllä]:
Jos painat näppäimistöikkunassa [Siirto], voit syöttää isoja kirjaimia jatkuvasti ilman että pidät [Siirto] -painiketta alhaalla, kunnes painat sitä uudelleen.
[Ei]:
Jos painat näppäimistöikkunassa [Siirto], seuraava syötettävä merkki on iso kirjain. [Siirto] vapautuu joka kerta kun merkki syötetään, ja seuraavat syötetyt merkit ovat pieniä kirjaimia.
18F1-066