Oletusnäyttö Automaattisen palautuksen jälkeen

Voit asettaa oletusikkunan joka on asetettu kohdassa [Oletusnäyttö aloitettaessa/palautettaessa] kohdassa [Yleisasetukset] näkymään Automaattisen palautuksen käynnistyttyä.
1.
Valitse .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset] → [Toiminta automaattisen nollauksen jälkeen.].
3.
Määritä seuraava asetus → [OK].
Eri vaihtoehtojen tiedot ovat seuraavat:
[Alustavat toiminnot]:
[Oletusnäyttö aloitettaessa/palautettaessa] avautuu kun Automaattinen palautus on käynnistynyt.
[Valittu toiminto]:
[Oletusnäyttö aloitettaessa/palautettaessa] ei avaudu kun Automaattinen palautus on käynnistynyt.
Esimerkki: Jos [Kopio] on asetettu kohtaan [Oletusnäyttö aloitettaessa/palautettaessa]

Jos [Alustavat toiminnot] on asetettu ja laite on käyttämättömänä määrätyn ajan sen jälkeen kun [Tallennetut tiedostot] -ikkunan toiminto on päättynyt, Automaattinen palautus käynnistyy ja näyttö palautuu oletusikkunaan joka on asetettu kohdassa [Kopio].

Jos [Valittu toiminto] on asetettu ja laite on käyttämättömänä määrätyn ajan sen jälkeen kun [Tallennetut tiedostot] -ikkunan toiminto on päättynyt, Automaattinen palautus käynnistyy ja näyttö palautuu kohdassa [Tallennetut tiedostot] asetetuksi oletusnäytöksi.

HUOMAUTUS
Voit asettaa Automaattisen palautuksen käynnistysajan. (Katso "Automaattinen palautusaika.")
18F1-070